تماس با من

آدرس
ایران - ایلام- دانشگاه ایلام- گروه اقتصاد
تلفن: 98-84-32227014
وبسایت:
گوگل ایندکس
ایمیل : zeinvand@gmail.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
ایلام
شهر دانشگاه
ایلام
رشته
علوم اقتصادی-بازرگانی
زمان
1376-1380
عنوان پایان نامه
ندارد

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
شهید چمران اهواز
شهر دانشگاه
اهواز
رشته
علوم اقتصادی-نظری
زمان
1380-1382
عنوان پایان نامه
سیاستهای ارزی و تجاری و تاثیر آن بر صادرات محصولات کشاورزی ایران (80-1342)

دکتری تخصصی

دانشگاه
شهید چمران اهواز
شهر دانشگاه
اهواز
رشته
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل
زمان
1386-1391
عنوان پایان نامه
ارزيابي اثرات رويکردهاي مختلف هزينه‌کرد درآمد نفت بر هسته تورم در ايران (88-1338)

عبداله شایان

استادیار

دانلود رزومه
10
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده