تماس با من

آدرس
ایران - ایلام - دانشگاه ایلام - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی شیمی
تلفن: 08432234850
وبسایت: http://rms.ilam.ac.ir/profView.html
ایمیل : behruz5878@gmail.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
آزاد اراک
شهر دانشگاه
اراک
رشته
مهندسی شیمی-صنایع پتروشیمی
زمان
1378-1382
عنوان پایان نامه
شبیه سازی واحد اتانول آمین پتروشیمی اراک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
صنعتی سهند تبریز
شهر دانشگاه
تبریز
رشته
مهندسی شیمی-مهندسی شیمی
زمان
1383-1386
عنوان پایان نامه
جداسازی آلکانهای غیر خطی با استفاده از فناوری نوین نانوفیلتراسیون غشایی برای بهبود عدد اکتان بنزین

دکتری تخصصی

دانشگاه
صنعتی سهند تبریز
شهر دانشگاه
تبریز
رشته
مهندسی شیمی-مهندسی شیمی
زمان
1386-1392
عنوان پایان نامه
ساخت، تعیین خصوصیت و بررسی کارایی راکتورهای غشایی در ایزومریزاسیون نرمال پنتان با استفاده از غشاهای نانوساختار کاتالیستی MFI

بهروز بیاتی

استادیار

دانلود رزومه
38
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده