تماس با من

آدرس
ایران-ایلام- دانشگاه ایلام- دانشکده علوم انسانی- گروه حسابداری
تلفن: 988432227014
وبسایت:
گوگل ایندکس
ایمیل : ghareibeesmaeli@yahoo.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
ایلام
شهر دانشگاه
ایلام
رشته
حسابداری-حسابداری
زمان
1382-1386
عنوان پایان نامه
ندارد

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
الزهراء
شهر دانشگاه
ایران-تهران
رشته
حسابداری-حسابداری
زمان
1387-1389
عنوان پایان نامه
مقایسه رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول در لیزینگ

دکتری تخصصی

دانشگاه
الزهرا
شهر دانشگاه
ایران - تهران
رشته
حسابداری-حسابداری
زمان
1390-1394
عنوان پایان نامه
الگویی برای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دوتی ایران

غریبه اسماعیلی کیا

استادیار

دانلود رزومه
23
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده