تماس با من

آدرس
تلفن: +988432227014
وبسایت:
گوگل ایندکس
ایمیل : mazizkhani53@yahoo.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
دانشگاه صنعت نفت
شهر دانشگاه
تهران، ایران
رشته
حسابداری-حسابداری
زمان
1371-1375
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهرانو ایران
رشته
حسابداری-حسابداری
زمان
1376-1378
عنوان پایان نامه
بررسی کارایی روشهای ترکیبی برای پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دکتری تخصصی

دانشگاه
دانشگاه ملی استرالیا
شهر دانشگاه
کانبرا، استرالیا
رشته
حسابداری-جسابرسی
زمان
1360-1387
عنوان پایان نامه
بررسی تاثیر نوع حسابرس،و طول دوره تصدی حسابرسی بر قابلیت باور صورتهای مالی

masoud azizkhani

استادیار

دانلود رزومه
4
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده