تماس با من

آدرس
ایران - ایلام - دانشگاه ایلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی -
تلفن: 989188416367
وبسایت: www.s-yari.blogfa.com
گوگل ایندکس
ایمیل : siavash839@gmail.com
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
تبریز
شهر دانشگاه
ایران- تبریز
رشته
تاریخ-تاریخ
زمان
1366-1370
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
شهید بهشتی
شهر دانشگاه
ایران - تهران
رشته
تاریخ -ایران دوره اسلامی
زمان
1372-1375
عنوان پایان نامه
مناسبات خارجی خوارزمشاهیان

دکتری تخصصی

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
ایران - تهران
رشته
تاریخ-تاریخ اسلام
زمان
1360-1383
عنوان پایان نامه
نفوذ و گسترش اسلام در سند از آغاز تا غزنویان

سیاوش یاری

دانشیار

دانلود رزومه
59
انتشارات
0
اختراع
0
تست

انتشارات برگزیده