تماس با من

آدرس
Agronomy and Plant Breeding Department, Ilam University, Iran
تلفن: +989124804229
وبسایت: arminian.blogfa.com
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
شهیدچمران اهواز - ملاثانی
شهر دانشگاه
ایران - اهواز
رشته
کشاورزی-مهندسی تولیدات گیاهی
زمان
1373-1375
عنوان پایان نامه
-

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
تربیت مدرس
شهر دانشگاه
ایران - تهران
رشته
کشاورزی-اصلاح نباتات
زمان
1379-1381
عنوان پایان نامه
بررسی اثر دمای بهاره سازی بر مقدار کمی پروتئینهای محلول و کلروفیل ....

دکتری تخصصی

دانشگاه
شهرکرد
شهر دانشگاه
دانشگاه شهرکرد
رشته
کشاورزی-اصلاح نباتات
زمان
1360-1389
عنوان پایان نامه
اریابی صفات زراعی و مکان یابی برخی از جایگاههای کنترل کننده صفات کمی در گندم

علی آرمینیان

استادیار

دانلود رزومه
۴۳
انتشارات
۰
اختراع
۱
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده