تماس با من

آدرس
تلفن: +989124532128
وبسایت:
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مهندسی کشاورزی-ماشینهای کشاورزی
زمان
1363-1367
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
زمان
1368-1370
عنوان پایان نامه

دکتری تخصصی

دانشگاه
تربیت مدرس
شهر دانشگاه
تهران
رشته
مکانیک ماشینهای کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
زمان
1373-1379
عنوان پایان نامه

احمد کوچک زاده

استادیار

دانلود رزومه
۱۲
انتشارات
۰
اختراع
۰
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده