تماس با من

آدرس
ایران، ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 09188420948
وبسایت:
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
ایلام
شهر دانشگاه
ایلام،دانشگاه ایلام
رشته
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات محض
زمان
1372-1375
عنوان پایان نامه
---

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
تربیت معلم تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات محض
زمان
1376-1379
عنوان پایان نامه
اعلام اشخاص در مثنوی معنوی مولوی

دکتری تخصصی

دانشگاه
شهید بهشتی تهران
شهر دانشگاه
تهران
رشته
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات محض
زمان
1384-1389
عنوان پایان نامه
برسی ساختار و محتوای رمان جنگ در دهه 60

علی‌رضا شوهانی

دانشیار

دانلود رزومه
۵۳
انتشارات
۰
اختراع
۷
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده