تماس با من

آدرس
ایلام- دانشگاه ایلام- دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی
تلفن: 08432227015
وبسایت:
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
ایلام
شهر دانشگاه
دانشگاه ایلام
رشته
مهندسی تولیدات دامی-علوم دامی
زمان
1375-1377
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
ایلام
شهر دانشگاه
دنشگاه ایلام
رشته
علوم دامی-تغذیه طیور
زمان
1389-1391
عنوان پایان نامه
بررسی اثرات جیره¬های حاوی آلوئه ورا و سین بیوتیک بر عملکرد جوجه¬های گوشتی

دکتری تخصصی

دانشگاه
ایلام
شهر دانشگاه
دانشگاه ایلام
رشته
علوم دامی-تغذیه طیور
زمان
1392-1396
عنوان پایان نامه
اثر به‌لیمو، کنگرفرنگی و مریم‌گلی بر پاسخ جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی

علی نقی شکری

استادیار

دانلود رزومه
۴۷
انتشارات
۰
اختراع
۱
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده