طراحی واحد غشایی نانوفیلتراسیون و الکترودیالیز برای حذف ناخالصی¬های آمین در گردش پالایشگاه گاز ایلام

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
جداسازی نمکهای مقاوم حرارتی از جریان آمین در گردش بالایشگاه گاز ایلام با فرآیندهای نانوفیلتراسیون و الکترودیالیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه ساختاری و انجام تست های مربوط به بازدارنده های آسفالتین و واکس میدان نفتی آذر

از ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
.

: شبیه¬سازی واحد آمین پالایشگاه گاز ایلام با نرم¬افزار Aspen-Hysys

از ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
با توجه به جایگاه ایران در ذخایر جهانی گاز و توسعه کشور، شیرین سازی گاز طبیعی دارای اهمیت خاصی می باشد. اغلب گازهای طبیعی شامل آلودگی‌هایی مانند دی‌اکسیدکربن و سولفیدهیدروژن می‌باشند که این آلودگی‌ها قبل از تحویل گاز طبیعی به خطوط لوله بایستی حذف شوند و به مقدار استاندارد کاهش یابند. در دهه اخير، شبيه سازي واحد هاي شيرين سازي به دليل اهميت آن ها مورد توجه قرار گرفته است. در ابن پروژه هدف شبیه¬سازی واحد آمین با استفاده از نرم¬افزار Aspen-Hysys است. که برای این منظور اطلاعات واحد از پالایشگاه گاز