تماس با من

آدرس
ایران-ایلام-دانشگاه ایلام-دانشکده کشاورزی-گروه علوم باغبانی
تلفن: +98-84-32227015
وبسایت:
گوگل ایندکس
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
دانشگاه صنعتی شاهرود
شهر دانشگاه
ایران-شاهرود
رشته
تولیدات گیاهی-علوم باغبانی
زمان
1381-1383
عنوان پایان نامه
-

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
دانشگاه تهران
شهر دانشگاه
ایران-کرج
رشته
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
زمان
1384-1386
عنوان پایان نامه
ارزیابی جمعیت های حاصل از تلاقی برخی ارقام بیدانه و دانه دار انگور

دکتری تخصصی

دانشگاه
دانشگاه تهران
شهر دانشگاه
ایران-کرج
رشته
علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
زمان
1387-1391
عنوان پایان نامه
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسم گلابی کشور بر اساس مارکرهای مورفولوژیکی و مولکولی (SSR) و تحمل آنها برای مقاومت به بیماری آتشک

جواد عرفانی مقدم

دانشیار

دانلود رزومه
۴۷
انتشارات
۰
اختراع
۱۱
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده