تماس با من

آدرس
ایران - ایلام- دانشگاه ایلام- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی
تلفن: 98-84-32234861
وبسایت:
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
دانشگاه خوارزمی (نام پیشین: دانشگاه تربیت معلم تهران)
شهر دانشگاه
تهران
رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی-عمومی
زمان
1379-1383
عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
شهید چمران اهواز
شهر دانشگاه
اهواز
رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی-عمومی
زمان
1383-1385
عنوان پایان نامه
مقایسه برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دختران غیرورزشکار خوزستانی سه گروه قومی بختیاری، عرب و رومان در دانشگاه های شهر اهواز و توصیف تفاوت های آتها با نخبگان برخی رشته های ورزشی

دکتری تخصصی

دانشگاه
شهید چمران اهواز
شهر دانشگاه
اهواز
رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
زمان
1392-1396
عنوان پایان نامه
اثر

مریم نقیب زاده

استادیار

دانلود رزومه
۱۱
انتشارات
۰
اختراع
۲
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده