ساخت مواد الکتروکاتالیزری پیشرفته با ساختارهای توخالی هسته-پوسته بر پایه فلزات واسطه ارزان قیمت سلنید شده بر روی مواد کربنی توخالی دوپ شده با نیتروژن جهت تولید کارامد هیدروژن با استفاده از فرایند شکافت آب

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
توسعه الکتروکاتالیزرهای فراوان-زمین دو کاره ارزان قیمت عاری از فلز نجیب جهت شکافت کلی آب که همزمان توانایی HER و OER را داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، که همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی مانده است . با این حال، طراحی نانوساختارهای توخالی بر پایه ترکیبات ارزان قیمت دو و سه فلزی به ندرت گزارش شده است. در این پروژه، برای اولین بار، به طور موفقیت آمیزی یک ساختار دوپوسته-تک هسته توخالی سه فلزی سلنید (Cu0.4Ni0.3Co0.3Se2) بر روی نانوباکس و نانوپیپ های (نانولوله) کربنی توخالی دوپ شده ب

بررسی اثر آلودگی گوگردی چشمه های آب گرم دهلران بر عملکرد تجهیزات شبکه فشار ضعیف و ارائه راهکارهای مقابله به آن "

از ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی خوردگی تاسیسات برق دهلران

بررسی استفاده از بسترهای جدید جهت اندازهگیری دقیق گزینش پذیری و ارزان جیوه در نمونه های آب استان ایلام و فاضلاب کارخانجات با استفاده از روشهای

از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
استفاده از بسترهای جدید جهت اندازهگیری دقیق گزینش پذیری و ارزان جیوه

طراحی و ساخت نانوآپتاحسگر کوکائین جهت تشخیص و اندازه گیری آن در سرم خون

از ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
طراحی و ساخت نانوآپتاحسگر کوکائین