اثر کائولین و سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی تحت تنش خشکی

از ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
در این طرح آزمایشی اثرات جداگانه و ترکیبی اسید سالیسیلیک و کائولین بر تحمل تنش خشکی در گیاه گوجه فرنگی در شرایط مزرعه بررسی شده است.

اثر گاما-آمینوبوتیریک اسید بر مقاومت به سرمازدگی در گیاهچه‏های خیار

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
به منظور القای مقاومت و کاهش خسارت سرمازدگی در گیاهچه¬های خیار آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در دانشگاه ایلام طراحی و اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت¬های صفر، 5، 10 و 15 میلی¬مولار گاما-آمینوبوتریک اسید (گابا) و دو روش کاربرد بذری(پرایمینگ) و محلول¬پاشی برگی در مرحله چهار برگ حقیقی بود. گیاهان تیمار شده برای مدت شش شب و هر شب شش ساعت (ساعت یک بامداد تا هفت بامداد) در دمای سه درجه سانتی¬گراد انکوباتور قرار گرفتند و سپس از نظر صفات مختلف مورد بررسی

اثرات اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی گیاه سرخارگل تحت شرایط اقلیمی منطقه ایلام

از ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
به منظور بررسی تأثیر محلول¬پاشی اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر شاخص¬های موفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و بازده اسانس گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)، این پژوهش طی سال¬های 1397 و 1398 به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار (هر تکرار 24 بوته) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام اجرا شد. در این پژوهش غلظت¬های 100 و 200 پی¬پی¬ام اسید جیبرلیک ، غلظت¬های 100 و 200 پی¬پی¬ام اسید سالیسیلیک و همچنین ترکیب غلظت¬های مختلف این دو تیمار به صورت محلول¬پاشی بر

بررسی اثر ژل آلوئه ورا و صمغ عربی بر خصوصیات کیفی و عمر ماندگاری میوه فلفل دلمه ای در انبار

از ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
فلفل دلمه¬ای با نام علمی (Capsicum annuum L.) حاوی مقادیر زیادی از آنتی¬اکسیدان¬های طبیعی و مواد ضروری از قبیل ویتامین ث، کاروتنوئیدها، ترکیبات فنولیک و عناصری همانند پتاسیم می¬باشد. کیفیت ظاهری محصول از قبیل شکل، رنگ، اندازه، شادابی و طراوت میوه، نداشتن عوارض فیزیولوژیکی و بیماری‌های میکروبی نقش بسیار مهمی در بازارپسندی فلفل دلمه-ای دارد. بنابراین این محصول همواره نیازمند راهکاری برای کاهش ضایعات و حفظ بازارپسندی در پس از برداشت می¬باشد. یکی از روش¬های کاهش ضایعات در پس از برداشت محصولات باغی ا

بررسي ارزش غذايي گلرنگ بدون خار (Carthamus tinctorius L.) بعنوان يک سبزي جديد در مقايسه با اسفناج

از ۱۳۸۸/۰۱/۲۵ تا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵
In order to determine chemical composition and mineral content of five safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars and comparing them with those of spinach to use it as a new vegetable in human diet, this study carried out Ilam University. The assay was done as a complete randomized block design with three replications and each replicate was including a one square meter plot, in which safflower and spinach seeds were sown 20 × 10 cm apart. Arial parts of plants were harvested at vegetative sta

تأثير تراکم بوته و دور آبياری بر درصد و ترکيب اسانس مرزه بختياری Satureja bactiarica Bunge

از ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
در اين طرح، تنوع ژنتيکی بين جمعيت های مختلف مرزه بختياری جمع آوری شده از نقاط مختلف استان با استفاده از دو نشانگر مولکولی بررسی گرديد

اثر اصلاح اسيديته آب آبياري بر رشد و کيفيت شمعداني

از ۱۳۸۳/۰۶/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۷/۰۱
اين طرح به منظور بررسی اثرات اصلاح اسيديته آب آبياری بر رش و کيفيت گل گلدانی شمعدانی در دانشگاه ايلام انجام شد

بررسی تنوع ژنتيکی جمعيت های مرزه بختياری استان ايلام با استفاده از نشانگر های RAPD و ISSR

از ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
اين طرح از محل اعتبارات ستاد زيت فناوری معاونت علمی و فناوری کشور انجام شد