تماس با من

آدرس
ایران، ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم ورزشی
تلفن: 98-8432227014
وبسایت:
ایمیل : کلیک کنید
زمانبندی:

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه
شمال
شهر دانشگاه
مازندران
رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی-تربیت بدنی و علوم ورزشی
زمان
1381-1384
عنوان پایان نامه
-

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشگاه
شهید بهشتی
شهر دانشگاه
تهران- ایران
رشته
علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
زمان
1385-1387
عنوان پایان نامه
رابطه بین توان هوازی و توانایی تکرارهای سرعتی در فوتبالیست های جوان نخبه

دکتری تخصصی

دانشگاه
شهید بهشتی
شهر دانشگاه
تهران، ایران
رشته
علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
زمان
1389-1393
عنوان پایان نامه
اکسیژن مصرفی ذخیره

رستم علی‌‎زاده

دانشیار

دانلود رزومه
۵۸
انتشارات
۰
اختراع
۴
طرح پژوهشی

انتشارات برگزیده